Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu

KURUCU
Ahmet BİNİCİ

Bahçelievler Yönetim Komisyonu Başkanı
Melih MEHMETALİOĞLU

Beykent Yönetim Komisyonu Başkanı
Ahmet KARAASLAN

Ümraniye Yönetim Komisyonu Başkanı
Emin YILMAZ