Değerler Eğitim
Değerler Eğitim

Değerler Eğitim
Değerler öğretilebilir ve öğrenilebilen olgulardır. İnsan değerleri bilmiş olarak doğmamaktadır. Değerlerin değişik toplumlarda değişik şekiller alması ve farklı olarak değerlendirilmesi de onların sonradan öğrenilmiş olduğunu gösteriyor. Biz hangi durumda nasıl davranmamız gerektiğini, içinde yaşadığımız toplumun yetişkin bireylerinden veya yaşıtlarımızdan öğreniyoruz. Şu hâlde değerler her şeyden önce bir eğitim konusudur. Bu eğitim, sadece okullarda verilen derslerden ibaret değildir. Bir bakıma, bütün toplumu bir okul ve her insanı da bu okulun hem öğretmeni hem de öğrencisi sayabiliriz.
Değerlerin öğrenilmesi, rol öğrenmesi şeklinde bir sosyal öğrenmedir. Herkesin toplum içinde (kız, erkek, memur, evli, genç, yaşlı vb.) bir konumu ve bu konumu için toplumun uygun gördüğü rolleri vardır. Biz bulunduğumuz konumda, o konumdaki insanların neler yapması, neler düşünmesi, nelere değer vermesi gerektiği vb. hakkında bilgilere sahip oluruz. Bu da hayatımızda küçük yaşlardan itibaren önce anne babamızı, sonra da yaşımız büyüdükçe diğer önemsediğimiz kişileri model olarak alma şeklinde kendini gösterir. Sahip olduğumuz değerler, arkasında toplum desteği olduğunda daha kalıcı hâle gelir, fakat bu destek zayıflayınca değerler de değişmeye veya bozulmaya başlayabilir. Sonuç olarak değerler eğitimi en iyi yaşantıyla verilebilir.
Değerler, iyiyi ve yapılması gerekeni gösterir. Hangi davranışın iyi, hangisinin kötü olduğu da eğitimle öğrenilir. Hayat boyu bireyin çabaları ve çevrenin etkisiyle oluşan değer eğitimi, ailede başlar, okul ile devam eder. Eğitim, yetişmekte olan nesle, doğru eylemler için temel olarak doğru değerleri sağlamakla ilgilenir. Eğitim bir bina ise değerler onun tuğlalarıdır.
Eğitimle ilişkisi bakımından ele alındığında değerler, hayatla doğrudan ilgili olması ve insanın insanca yaşama çabasına yardımcı olması bakımından her çağda eğitimin hem amacı hem de konusu olmuştur. Eğitim, bireyi ister toplumun etkin bir üyesi yapma süreci, ister sorumlu bir yetişkin olarak hayata kazandırma ya da bir mesleğe hazırlama çabası olarak düşünülsün, değerlerin bu süreç içinde herhangi bir şekilde yer aldığı ve alacağı bir gerçektir.
Konuyla ilgili Öğrencilerinizin dersini anlamaları, ezberlemeleri yeterli değildir; verdiğiniz dersin onların karakterlerine etki etmesi gerekir. Verdiğiniz dersin bu sonuca ulaşıp ulaşmadığını anlamak mı istiyorsunuz? Dersinizin, öğrencilerinizin davranışlarında bazı pratik değişiklikler meydana getirip getirmediğini inceleyiniz. Örneğin, öğrencilerinize yasalara saygı gösterilmesi gerektiğinden bahsettiniz. Eğer verdiğiniz bu ders, öğrencileriniz sınıftan çıkarken, hata yapmaktan, hafif de olsa yasak yerlere gitmekten, kaçmaktan alıkoymamışsa henüz bir şey yapmış sayılmazsınız. Ahlak dersiniz amacına ulaşmamıştır. Ya da onlara adaletin, hakkın ne olduğunu açıkladınız. Öğrencileriniz hatalarını bir yalanla gizlemeyip itiraf edecek, nezaketsizlik göstermeyecek veya kendi yararlarına olan bir iltiması kabul etmeyecek kadar derinden etkilenmiş midirler? Bencilliği kötülediniz, feragati övdünüz. Öğrencileriniz, sadece kendilerini düşünerek tehlikede olan bir arkadaşlarını terk etmiş midirler? Etmişlerse dersinizi tekrar etmeniz gerekir. Bu aksaklıklar, cesaretinizi kırmasın. Özgür bir ruhu yetiştirmek veya yeniden eğitmek bir günde yapılacak iş değildir. Bunu sağlamak için, şüphesiz birçok derslere, okumalara, yazılı öğütlerin kopya edilmesine tekrar tekrar okunmasına gerek vardır. Fakat en çok pratik alıştırmalar, faaliyetler yapmak, gayret etmek, alışkanlıklar kazanmak gerekmektedir.
Zaman zaman sorduğumuz, “Ne olacak bu gençliğin hâli?” sorusu, aslında “Ne olacak bu eğitimin hâli?” sorusuyla birebir eşleşiyor. Çünkü ortada bir gençliğin “kişilik” sorunu varsa, eğitimde bir “değerler” sorunu var demektir. Çocukların yüreklerinin darmadağınık edildiği bir zamanı yaşıyoruz. Bizim değer sunamadığımız yürekler, bayağı değerlerle dolduruluyor. Çocuklarımız psikolog, psikiyatrist, rehber ve danışmanların kapılarını çalmadan önce, bizler genel ortamı, sağlıklı kişilik inşasına imkân verecek ortamlar hâline getirmeliyiz. Bu da bize, değerler eğitiminin önemini hatırlatmaktadır.

2 Yorum yapıldı
  Rabia öztürk Ağu 29, 2017 20:39

  Selamun aleykum değerler eğitimi kuranı kerim öğretmen ihtiyacınız var mı

   admin Eyl 14, 2017 15:53

   ve aleykümselam
   0530 494 0753 arayın yardımcı olalım